Hälsokost


Hälsokost är ett samlingsnamn som man förenklat skulle kunna säga handlar om alla slags preparat som på något sätt är främjande för hälsan och som är framtaget utan kemiska bekämpningsmedel och konstgödsel.

Hälsokost, vad finns bakom det begreppet?
Hälsokost ligger i en gränszon mellan läkemedel och livsmedel. Man kan säga att begreppet hälsokost omfattar allt från naturläkemedel, vitaminer, mineraler, kosttillskott och även en del livsmedel.

Under begreppet hälsokost hittar man även vilda och odlade örter, extrakt och andra beredningar av växter, svampar, djur, alger eller annat, traditionella växtbaserade läkemedel och naturläkemedel.