GDPR – Dataskyddsförordningen


Allmänt
Denna policy beskriver hur immun.se (ImmunButiken AB, org. nr 556756-6244) nedan benämnd immun.se, hanterar dina personuppgifter. Vi vill med denna Integritetspolicy visa hur vi säkerställer att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande personuppgiftslagstiftning så att du kan känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss.

Den nya förordningen ger oss i uppgift att informera om att vi har register över våra kunder med de sedvanliga uppgifterna som namn, adress, mobilnummer, e-postadress samt köphistorik.

Dessa uppgifter behövs för att vi ska kunna fullfölja de köpeavtal vi har med dig som kund. Vill man som kund avsäga sig detta – att vara registrerad – ber vi er att kontakta oss för att bli borttagna från detta kundregister. Kontakta oss då på info@immun.se

 

Behandling av personuppgifter

Vem är personuppgiftsansvarig?
immun.se är personuppgiftsansvarig för alla dina personuppgifter som behandlas inom ramen för immun.se. Kontaktuppgifter till immun.se finner du längst ned i dessa villkor.

Vilka uppgifter samlar vi in och behandlar?
Vi behandlar de personuppgifter som du lämnar till oss vid ditt köp, d.v.s. namn, leveransadress, e-postadress och mobilnummer. Om du anger personuppgifter till en annan person än dig själv när du gör ett köp hos oss ansvarar du för att vidarebefordra denna informationen om hur vi behandlar personuppgifter.

Vad är ändamålen med personuppgiftsbehandlingen?
Vi kommer att behandla dina personuppgifter för följande ändamål:

1. För att leverera beställda varor.
2. För att adressera nyhetsbrev med rabatterbjudanden till dig som kund.
3. För att underlätta eventuella reklamationer.
4. För att besvara frågor och göra uppföljningar efter kontakt med kundtjänst för ärenden som härrör till ditt köp behöver vi köphistoriken.
5. Till bokföring. Följa tillämplig lagstiftning, till exempel bokföringslagar.

Vad är den rättsliga grunden för personuppgiftsbehandlingen?
Vi anser att våra intressen att behandla kundens kontaktuppgifter för de ändamål som listas ovan överväger det integritetsintrång som du som kund utsätts för med anledning av behandlingen. Denna bedömning görs särskilt med anledning av att vi inte kan fullgöra våra skyldigheter enligt dessa villkor om inga kontaktuppgifter till kunden lämnas, och att så få personuppgifter som möjligt om kunden behandlas och detta endast för att fullgöra servicen kring köpen mellan ImmunButiken AB och kunden.

Hur länge sparas dina personuppgifter?
Vi raderar dina personuppgifter efter 2 år om de inte längre är aktuella eller nödvändiga eller när du begärt rättning eller radering.

Utlämnande till tredje part
Vi säljer, handlar, eller på annat sätt överför, inte personligt identifierbar information till utomstående parter. Som utomstående part räknas inte betrodd tredjepart som hjälper oss att driva vår webbplats (hostingleverantör) eller vårt företag (revisor & bokföringsbyrå) samt officiella samarbetspartners som exempelvis betalningsleverantörer, TA system samt affärssystem när det så behövs för att fullgöra ett beställt åtagande.

Säkerhet & Informationsskydd
Vi vidtar en rad olika säkerhetsåtgärder för att skydda dina personliga uppgifter. Vi använder oss av krypteringsmetoder för att skydda känsliga uppgifter som överförs över internet. Endast medarbetare som ska uträtta ett specifikt jobb (t.ex. fakturering eller kundservice), får tillgång till personligt identifierbar information.

Använder vi oss av cookies?
Ja. Våra cookies förbättrar tillgången till vår webbplats och identifierar återkommande besökare. Vår användning av cookies kopplas över huvud taget inte till personligt identifierbar information på vår webbplats.

Vad har du för rättigheter?
Du har rätt att begära en kopia av samtliga personuppgifter som vi behandlar om dig.

Observera att huvuddelen av all kommunikation från immun.se sker via E-post eller telefon. Du kan när som helst avregistrera dig från utskick. Detta kan du göra direkt genom en länk i våra utskick eller genom att kontakta oss.

Vill du korrigera de personuppgifter som vi behandlar om dig kan du göra det på www.immunshop.se genom att logga in på Mina sidor eller genom att kontakta immun.se kundservice.

Kontaktuppgifter:
immun.se tel. 0910-699017 eller E-mail info@immun.se